• Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
  • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
  • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu

KOMUNIKAT

Od poniedziałku 29.03.2021 do 09.04.2021r. placówka będzie zamknięta z wyjątkiem dzieci obojga rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych. Osoby pracujące w w/w zawodach proszeni są o kontakt z pzredszkolem do dnia 26.03.2021 do godz. 12.00 w celu potwierdzenia obecności dziecka. Dyrektor Bożena Matusiak