• Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
  • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
  • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu

OGŁOSZENIE OPŁATY LISTOPAD

 

O G Ł O S Z E N I E


 

Informujemy Rodziców, że odpłatność za przedszkole w miesiącu grudzień

wynosić będzie:

 

Opłata za żywienie za cały miesiąc bez odpisów:

21 dni x 9 zł = 189 zł

 

Opłata za godziny za cały miesiąc bez odpisów:

 

21dni x 6 godz. = 126 godz. w miesiącu x 1,14 zł za godz. = 143,64zł

 

Sumując =189 zł + 143,64 zł = 332,64

 

U W A G A !!!!

 

Odpłatności dokonywać można tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.

 

PODANE KWOTY NA PANELU RODZICA NALEŻY WPŁACAĆ NA DWA RÓŻNE KONTA

– KONTO POBYTU I KONTO ŻYWIENIOWE !!!!

 

NA „I PRZEDSZKOLE” PROSZĘ WEJŚĆ W SZCZEGÓŁY DO PRZELEWU I

 

SPRAWDZIĆ JAKĄ KWOTĘ TRZEBA WPŁACIĆ NA DANE KONTO.

 

WPŁATY NIE MOGĄ BYĆ ZAOKRĄGLANE DO PEŁNYCH GROSZY

– PROSIMY O WPŁATY ZGODNE Z WYLICZENIEM.

 

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAĆ

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

 

ORAZ DO JAKIEJ GRUPY JEST PRZYPISANE.

 

PRZYPOMINAM RÓWNIEŻ, ŻE ODPŁATNOŚĆ

 

ZA PRZEDSZKOLE DOKONUJEMY DO DZIESIĄTEGO

 

DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.