• Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
  • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
  • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu

Opłaty w miesiącu STYCZEŃ

O G Ł O S Z E N I E

 

Informujemy  Rodziców, że odpłatność za przedszkole                            

w miesiącu styczeniu  wynosić będzie:

Opłata za żywienie za cały miesiąc bez odpisów:

21 dni x 10 zł = 210 zł

Opłata za godziny za cały miesiąc bez odpisów:

21dni x 6 godz. = 126 godz. w miesiącu x 1,14 zł za godz. = 143,64zł

Sumując =210 zł + 143,64 zł =353,64zł

U W A G A !!!!

Odpłatności dokonywać można tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.

PODANE KWOTY NA PANELU RODZICA NALEŻY WPŁACAĆ NA DWA RÓŻNE KONTA – KONTO POBYTU I KONTO ŻYWIENIOWE !!!!

NA „I PRZEDSZKOLE” PROSZĘ WEJŚĆ W SZCZEGÓŁY DO PRZELEWU     I SPRAWDZIĆ JAKĄ KWOTĘ TRZEBA WPŁACIĆ NA DANE KONTO.

 

WPŁATY NIE MOGĄ BYĆ ZAOKRĄGLANE DO PEŁNYCH GROSZY

 

– PROSIMY O WPŁATY ZGODNE Z WYLICZENIEM.

 

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ DO JAKIEJ GRUPY JEST PRZYPISANE.

PRZYPOMINAM RÓWNIEŻ, ŻE ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE DOKONUJEMY DO DZIESIĄTEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.