• Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
  • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
  • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu

OPŁATY ZA MIESIĄC MARZEC

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy Rodziców, że odpłatność za przedszkole w miesiącu marcu wynosić będzie:

Opłata za żywienie za cały miesiąc bez odpisów: 23 dni x 10 zł = 230 zł

Opłata za godziny za cały miesiąc bez odpisów: 23dni x 6 godz. = 138 godz. w miesiącu x 1,14 zł za godz. = 157,32zł

Sumując =230 zł + 157,32 zł =387,32zł

U W A G A !!!! Odpłatności dokonywać można tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.

PODANE KWOTY NA PANELU RODZICA NALEŻY WPŁACAĆ NA DWA RÓŻNE KONTA

– KONTO POBYTU I KONTO ŻYWIENIOWE !!!!

NA „I PRZEDSZKOLE” PROSZĘ WEJŚĆ W SZCZEGÓŁY DO PRZELEWU I SPRAWDZIĆ JAKĄ KWOTĘ TRZEBA WPŁACIĆ NA DANE KONTO.

WPŁATY NIE MOGĄ BYĆ ZAOKRĄGLANE DO PEŁNYCH GROSZY – PROSIMY O WPŁATY

ZGODNE Z WYLICZENIEM.

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ DO JAKIEJ GRUPY JEST PRZYPISANE. PRZYPOMINAM RÓWNIEŻ, ŻE ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE DOKONUJEMY DO DZIESIĄTEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.