• Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
 • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
 • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu

Metody i formy pracy

Realizując obowiązujące treści programowe, nauczyciele naszego przedszkola wykorzystują metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego działalności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wymienionych poniżej metod i formy pracy ma na celu wielostronny rozwój dziecka.

Metody pracy:

 • Dziecięca matematyka wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • Metoda Dobrego Startu wg Marty Bogdanowicz,
 • "Nazywanie Świata" wg Ireny Majchrzak,
 • "Klucz do uczenia się" wg teorii Lwa Wygotskiego autorstwa Galiny Dolya,
 • Pedagogika wg Marii Montessori,
 • Metoda ruchu rozwijającego Veroniki Sherborne,
 • Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami ruchu rozwijającego R. Labana i C. Orffa,
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA,
 • Gimnastyka mózgu P. Dennisona.

Formy pracy z dzieckiem:

 • praca indywidualna,
 • praca w małych zespołach,
 • praca z całą grupą.

W codziennym planowaniu pracy pedagogicznej uwzględniamy:

 • Nasze cele wychowania i nauczania,
 • Działanie zorientowane na dziecko,
 • Aktualne pory roku,
 • Święta i uroczystości,
 • Tradycje przedszkola (rozpoczęcie roku przedszkolnego, Dzień Chłopaka, spotkania z nauczycielami i pracownikami w Dniu Edukacji Narodowej, spotkanie z Mikołajem, uroczysta wielopokoleniowa Wigilia Bożego Narodzenia, Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, Przedstawienie Wielkanocne, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, , cykl koncertów ,"Dzieci – rodzicom", pożegnanie 5-latków).

Galeria zdjęć