• Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
  • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
  • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu

WIZYTA STRAŻY MIEJSKIEJ W GR.IIIC

WIZYTA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ W GR. IIIC
Podczas pogadanki dzieci zapoznały się z pracą strażnika, oglądały elementy umundurowania oraz wozu służbowego. Przedszkolaki miały okazję wykazać się wiedzą na temat bezpiecznych zachowań i postaw podczas spotkania z obcym psem. Nasz gość krok po kroku zaprezentował dzieciom pozycję „żółwia”, która minimalizuje ewentualne uszkodzenia ciała podczas potencjalnego ataku psa.
Dzieci z ogromnym zaangażowaniem, pod czujnym okiem funkcjonariusza, przećwiczyły i utrwaliły sobie tę pozycję.
Pani przypomniała dzieciom również zasady dotyczące kontaktów z osobami nieznajomym oraz zasad bezpiecznego poruszania się po chodniku, przejściach dla pieszych.
Utrwalono numery alarmowe. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze z aktywnym udziałem dzieci.

 

 

Galeria zdjęć