• Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
 • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
 • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu

Regulamin przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1

Celem placówek wychowania przedszkolnego jest opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci.

 1. Przedszkole czynne jest od godziny 6.00-17.00.
  a) Dzieci przyjmowane są od godziny 6.00-8.15.
  b) Dzieci uczęszczające odbierane są od godziny 14.15- 17.00 oraz 12.15-12.30 (dzieci trzyletnie przez pierwsze dni września).
 2. Dziecko do przedszkola winno być przyprowadzane zdrowe, schludnie ubrane, mieć podpisany worek, buty na zmianę, piżamę w podpisanym worku.
 3. W wypadku choroby dziecka, rodzice winni niezwłocznie zawiadomić dyrekcję przedszkola, usprawiedliwiając nieobecność z podaniem choroby i okresem jej trwania.
  a) Po tygodniowej, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka, dzieci będą skreślone z listy.
 4. Rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzenia i zabierania dzieci z przedszkola, ewentualnie osoba spokrewniona, jeżeli ukończyła 18 lat.
 5. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu należy uregulować 10-tego każdego miesiąca z góry.
 6. Rodzice winni być w stałym kontakcie z przedszkolem, jak również uczestniczyć w zebraniach ogólnych i grupowych.
 7. Wszystkie skargi i uwagi proszę kierować do dyrekcji przedszkola.