• Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
  • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
  • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu

Ramowy rozkład dnia

6.00 - 8.15 - Schodzenie się dzieci.  Zabawy swobodne, kontakty indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne,  ortofoniczne, słownikowe, ruchowe.

8.15 - 8.30 - Ćwiczenia poranne. Zabawa ruchowa.

8.30- 8.45 - Przygotowanie do śniadania.

8.45- 9.00 - Śniadanie.

9.00 - 10.00 - Zajęcia organizowane z całą grupą o charakterze dydaktycznym zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.

10.00 - 11.30 - Zabawy dowolne. Spacery, pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Zabawy tematyczne.

11.30 - 11.45 - Przygotowanie do obiadu. 

11.45 - 12.15 - Obiad.

12.15 - 14.00 - Odpoczynek poobiedni. Zajęcia organizowane z całą grupą. Zabawy dydaktyczne.

14.00 - 14.15 - Przygotowanie do podwieczorku. 

14.15 - 14.30 - Podwieczorek.

14.30 - 17.00 - Rozchodzenie się dzieci. Prace społeczno-użyteczne. Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne podejmowane z własnej inicjatywy. Kontakty indywidualne w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Czynności porządkowe.

Galeria zdjęć