• Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
 • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
 • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu

Misja

Misja Przedszkola Publicznego nr 1 w Radomiu

 1. Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
 2. Budujemy system wartości.
 3. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesów, ale i do radzenia sobie z porażkami.
 4. Ściśle współpracujemy z rodzicami, uwzględniając ich oczekiwania wobec przedszkola.
 5. Stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania w środowisku lokalnym.
 6. Dbamy o poprawność relacji międzyludzkich oraz poczucie przynależności społecznej naszych wychowanków.
 7. Wspieramy ciekawość i aktywność dzieci stwarzając sytuacje do podejmowania samodzielnych działań.
 8. Troszczymy się o zdrowie i sprawność fizyczną naszych dzieci.
 9. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na późniejszym etapie edukacji.

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest:

 • Ciekawe świata,
 • Ufne w stosunku do nauczycieli,
 • Radosne,
 • Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • Uczciwe i prawdomówne,
 • Odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • Kulturalne i tolerancyjne,
 • Świadome zagrożeń.